Cennik

 

Wynagrodzenie za usługi jest stałym miesięcznym ryczałtem i zależy od:

  • formy prowadzonej księgowości,

  • zakresu usług jakie wybierze klient,

  • ilości dokumentów księgowych,

  • liczby pracowników.

Opłata może ulec zmianie, gdy zakres usług, ilość dokumentów lub pracowników ulegnie zmianie, czy będzie inflacja.