Dla rozpoczynających działalność gospodarczą:

 

  • przygotowanie dokumentów związanych z zarejestrowaniem nowej firmy,
  • udzielanie wyjaśnień dotyczących wyboru formy opodatkowania,
  • udzielanie wyjaśnień w zakresie przychodów i kosztów dla celów podatkowych,
  • dla klientów, którzy podpiszą umowę z biurem powyższe usługi są bezpłatne.