Usługi dodatkowe:

 

  • reprezentowanie przed urzędami skarbowymi i ZUS,
  • obsługa kontroli US, ZUS w naszym biurze,
  • sporządzanie dokumentacji związanej z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych oraz innych pracowników,
  • sporządzanie deklaracji i wpłat na PFRON,
  • sporządzanie wniosków o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą (PFRON),
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych,
  • odbieranie i dostarczanie dokumentów od i do klienta,
  • obsługa techniczna grupowych ubezpieczeń pracowniczych,
  • sporządzanie przelewów bankowych,

przygotowanie dokumentów związanych z przerejestrowaniem lub likwidacją firmy.