Usługi kadrowo-płacowe:

 

 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • prowadzenie ewidencji zatrudnienia,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • sporządzanie umów o pracę i świadectw pracy,
 • zgłaszanie pracowników do ZUS,
 • wyrejestrowanie pracowników z ZUS,
 • obsługa PPK,
 • obliczanie wynagrodzeń z tyt. niezdolności do pracy,
 • kompletowanie dokumentacji i obliczanie zasiłków z ubezpieczenia  społecznego,
 • sporządzanie deklaracji ZUS,
 • sporządzanie list płac i prowadzenia kartotek przychodów pracowników,
 • obliczanie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy ( PIT-4R ),
 • sporządzania informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-8A, PIT- 11, itp.),
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4R,
 • zawiadamiania ZUS o zarobkach emerytów i rencistów,
 • sporządzania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7,
 • przygotowanie dowodów wpłat lub przelewów na poszczególne ubezpieczenia,
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie kadr i płac.