Usługi księgowe:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów dla ryczałtowców,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia,
 • roczne zamknięcie ksiąg,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • sporządzanie deklaracji dla podatku od towarów i usług ( JPKVAT-7, JPKVAT-7K),
 • sporządzanie informacji podsumowujących o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów ( VAT-UE),
 • obliczanie zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy ( PIT, CIT ),
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie wyboru formy opodatkowania.
Get API key from Google and insert it to plugin properties to enable maps on your website.